Cactus News.

Deloitte – Lezing actuele fiscale ontwikkelingen Prof. Dr. Peter Kavelaars.

  • August 12, 2016

Deloitte

Datum: 17 Augustus 2016

Locatie: Captain Don’s Habitat | Conference room Aquarius

Tijd:  12:00 – 14:00 uur  [inclusief lunch]

Investing: USD 75,-  [inclusief O.B.]

Aanmelden: Roella Bloem | rbloem@deloitte.cw | (+599 9) 433 3350

Umbrella Deloitte

Onderwerpen:

Om u een indruk te geven zal het programma de volgende onderwerpen bevatten:

  • Enkele actuele fiscale ontwikkelingen in Nederland
  • Voortgang actieplannen van de OESO
  • Automatische informatie uitwisseling
  • Panamapapers
  • Anti-BEPS-richtlijn
  • Fiscale aspecten van de Brexit De bovenstaande thema’s worden met name geplaatst in een algemeen kader en vooral beleidsmatig becommentarieerd.

 

 

Prof. Dr. Peter Kavelaars

Peter Kavelaars is, naast zijn functie als partner/directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam, en hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam tevens buitengewoon hoogleraar fiscale economie en recht bij de University of Curaçao. Peter Kavelaars heeft vele fiscale artikelen geschreven naar aanleiding van fiscale ontwikkelingen en is (hoofd) redacteur van de Pensioenbrief, Tijdschrift Fiscaal Ondernemerschap, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen en Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Peter Kavelaars is daarnaast ook (mede-)auteur van een aantal boeken, o.a. “Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk” en vaste medewerker van het Weekblad voor Fiscaal Recht en de BNB.

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee its network of member firms and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see (“DTTL”), www.deloitte.com/about for a more detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. ©2016. For info contact Deloitte Dutch Caribbean.